Braj Darshan Yatra

BD 6:- Agra & Delhi Tour

Package 6

agrafort
Price : 11000 Rs
6 Days
Day Destinations
Day 1 Reach Mathura Till 5:00 o'clock. Dwarka deesh darshan
Day 2 Mathura darshan, vishram ghat, Janam bhoomi darshan
Day 3 Gokul, Mahavan, Nandgaon, Dau ji darshan
Day 4 Goverdhan parikrama, Parvat darshan
Day 5 Nandgaon, kokilavan, Barsana, Rangeeli mahal darshan
Day 6 Vrindavan Brahmud, Bankey Bihari, Nidhivan, Prem mandir,
Day 6 Yatra end at 8:00 p.m.

Note:- Food & Drinks

Breakfast:- Available at 7:30 AM in Hotel

Lunch:- Available at 12:30 PM in Hotel

Dinner:- Available at 8:00 PM in Hotel